Uncategorized

ידיות אחיזה

ידיות אחיזה לבעלי מוגבלויות

יכולת התנועה והעצמאות של אנשים בעלי מוגבלויות, לא פעם תהיה תלויה במנעד רחב של כלי עזר שונים
ולרבות אמצעים אשר יבטיחו שימוש והתנהלות עצמאית בטוחה ויציבה. בשל כך השימוש
בידיות אחיזה בחדרי המקלחת ובשירותים, תאפשר לאנשים הסובלים ממגבלות תנועה להנות
מאוטונומיה עצמאית. שימוש בידיות אלו נע בין מגוון רחב של אנשים באוכלוסייה, לרבות
אנשים בני הגיל השלישי, אנשים אשר מחלימים מניתוחים מורכבים ואף עבור נשים בהריון.

למה ידיות אחיזה?

ידיות אחיזה מספקות תמיכה ויציבות, ומפחיתות את הסיכון לנפילות יחד עם מתן אחיזה בטוחה. ידיות אלו
מסייעות לאנשים לשמור על שיווי משקל ולבצע העברות, כגון כניסה ויציאה מהמקלחת או
השירותים ולעשות זאת בצורה עצמאית ובטוחה. ידיות אחיזה מעניקות גם העצמה עבור
חולים גריאטריים בכך שהיא מאפשרת להם לבצע פעולות יומיומיות בביטחון, הפחתת הצורך בסיוע
וקידום האוטונומיה שלהם.

התקנה ושימוש

כאשר מדובר בהתקנה של ידיות אחיזה מומלץ לבחון מספר תנאים, ביניהם הקיר או המשטח בו יותקנו ידיות
האחיזה, שכן יש לבחור באזורים אשר יוכלו להעניק תמיכה ולעמוד בלחץ המופעל בעת
שימוש בידיות. בשל כך מומלץ לבחור משטחים מוצקים ויציבים אך גם להתייחס לגובה
ההתקנה שלהן. לכן מומלץ לבצע התקנה במיקום מתאים, המאפשר למשתמשים לשמור על יציבות
ותמיכה בזמן עמידה או ישיבה.

יחד עם זאת יש לוודא כי ידיות האחיזה מהודקות היטב, באמצעות ברגים מתאימים או חומרי הרכבה שונים.
ובכדי להבטיח שימוש יעיל ובטיחותי מומלץ לבצע טיפולי תחזוקה אשר יכללו איתור סימני
נזקים, כמו ברגים רופפים או סדקים, אחיזה לא מעוגנת ועוד. יחד עם הבטיחות מומלץ
לעודד את המשתמשים לאחוז בחוזקה בידיות ולהשתמש בהן לתמיכה תוך שמירה על שיווי
המשקל ויציבות הגוף, שכן שימוש לא נכון עלול להוביל גם כן לפציעות או נפילות.